EL LLORET QUE ENS MEREIXEM❤️

Creiem en una política propera, que il·lusioni, en la qual tothom se senti escoltat, correspost i partícip d’un nou projecte comú. Volem treballar per construir un Lloret de Mar on tothom estigui inclòs. Una vila unida, igualitària, orgullosa del seu passat i esperançada amb un futur del qual tota la població en formi part. Un Lloret de Mar de tots i totes. Un Lloret de Mar per tothom.

Volem un Ajuntament que faci polítiques de redistribució de la riquesa, que fomenti l’economia social i defensi el treball digne i ben remunerat. Un Ajuntament que obri nous eixos econòmics per millorar la temporalitat i que fomenti una xarxa comercial diversa. Apostar per un comerç de proximitat, per una economia innovadora, competitiva i més diversificada és indispensable.

Treballarem per millorar el nostre sector econòmic prioritari, el turisme. Un sector que contribueixi a transformar Lloret de Mar en una vila plena d’oportunitats pel creixement econòmic i personal d’una forma sostenible i amable, on sigui possible la plena convivència entre el veïnat i els nostres visitants. Unirem esforços per esdevenir una vila turística els 365 dies de l’any.

Lluitarem perquè tots els veïns i les veïnes estiguin orgullosos dels seus carrers, del seu barri i de la seva urbanització. Carrers nets i arranjats, barris amb espais verds que permetin la cohesió social i urbanitzacions amb tots els serveis i connexions necessaris.

Garantirem el dret de tots els veïns al descans i a sentir-se segurs, visquin on visquin; a gaudir de la confiança de viure en una vila tranquil·la, amb una policia de proximitat i conscienciada que el dret a la propietat, el civisme i la seguretat són drets fonamentals.

Defensarem els drets de les dones i les polítiques feministes com a instrument necessari per aconseguir una igualtat real i efectiva, així com una societat lliure de masclisme. Ens comprometem a implementar polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra la violència masclista i l’eliminació de la discriminació laboral o salarial.

Considerem que l’educació és un eix vertebrador de la política municipal. L’educació ha de ser un mecanisme per ser una vila millor, més lliure, inclusiva i més preparada per afrontar els reptes socials i econòmics del futur. Una educació de qualitat en uns espais de qualitat. Apostem per una formació constant de tots els actors educatius.

Volem un municipi obert, orgullós de la seva interculturalitat, en el qual tothom, independentment de la seva procedència, religió, sexe, gènere o capacitat econòmica, tingui garantit el respecte, els drets i les oportunitats. Volem un municipi amb habitatge assequible, compromès amb la salut física i mental de la seva població, amb un teixit social que col.labori a dignificar la persona.

Afrontarem el repte de convertir Lloret de Mar en una vila amb una millor accessibilitat i zones d’aparcament. Apostem per tenir un transport públic eficient que faciliti la vida de tothom, independentment d’on visquin. Volem un poble on vianants, bicicletes i vehicles de motor convisquin de manera sostenible.

Lloret de Mar ha d’esdevenir una vila més proactiva, culta i moderna. Recolzarem al teixit associatiu i el seu paper rellevant per construir una societat més culta i oberta. Treballarem per aconseguir una millor cohesió social, més civisme, més desenvolupament cultural i artístic. Fomentarem el sentiment d’arrelament i pertinença.

Compromesos amb el repte mediambiental al qual s’enfronta la societat, treballarem perquè Lloret de Mar esdevingui una vila verda i sostenible, més conscient i respectuosa amb els recursos. Tindrem cura del bosc i del mar, dels paratges naturals i dels espais públics convençuts de la seva importància per la qualitat de vida de tothom.

Unirem esforços perquè Lloret sigui una vila esportiva de primer nivell, amb instal.lacions de qualitat a disposició dels seus veïns i veïnes i dels visitants. Apostem a favor del valor socialitzador i unificador de l’esport,  conscients també de la importància dels seus efectes a favor de la salut física i mental. Volem que a Lloret de Mar tothom pugui fer esport, independentment de la seva renda.

Desenvoluparem una política municipal més transparent i democràtica i que la veu de la ciutadania i entitats tingui un paper d’influència real en la presa de decisions comunitàries. Volem esdevenir una institució de referència en la innovació social perquè la participació marqui el full de ruta de les polítiques públiques.

Volem una administració més propera a la gent, més eficient i eficaç. Que sigui capaç d’acompanyar i lluitar per reduir la bretxa digital i que disposi de tecnologia de primer nivell tant pel servei del ciutadà  com per la presa de decisions públiques. Volem una administració en la qual tothom es vegi representat i pugui participar de forma activa i democràtica.

EL LLORET QUE ENS MEREIXEM❤️

Creiem en una política propera, que il.lusioni, en la qual tothom se senti escoltat, correspost i partícip d’un nou projecte comú. Volem treballar per construir un Lloret de Mar on tothom estigui inclòs. Una vila unida, igualitària, orgullosa del seu passat i esperançada amb un futur del qual tota la població en formi part. Un Lloret de Mar de tots i totes. Un Lloret de Mar per tothom.

Volem un Ajuntament que faci polítiques de redistribució de la riquesa, que fomenti l’economia social i defensi el treball digne i ben remunerat. Un Ajuntament que obri nous eixos econòmics per millorar la temporalitat i que fomenti una xarxa comercial diversa. Apostar per un comerç de proximitat, per una economia innovadora, competitiva i més diversificada és indispensable.

Treballarem per millorar el nostre sector econòmic prioritari, el turisme. Un sector que contribueixi a transformar Lloret de Mar en una vila plena d’oportunitats pel creixement econòmic i personal d’una forma sostenible i amable, on sigui possible la plena convivència entre el veïnat i els nostres visitants. Unirem esforços per esdevenir una vila turística els 365 dies de l’any.

Lluitarem perquè tots els veïns i les veïnes estiguin orgullosos dels seus carrers, del seu barri i de la seva urbanització. Carrers nets i arranjats, barris amb espais verds que permetin la cohesió social i urbanitzacions amb tots els serveis i connexions necessaris.

Mantindrem el dret de tots els veïns al descans i a sentir-se segurs, visquin on visquin; a gaudir de la confiança de viure en una vila tranquil·la, amb una policia de proximitat i conscienciada que el dret a la propietat, el civisme i la seguretat són drets fonamentals.

Defensarem els drets de les dones i les polítiques feministes com a instrument necessari per aconseguir una igualtat real i efectiva, així com una societat lliure de masclisme. Ens comprometem a implementar polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra la violència masclista i l’eliminació de la discriminació laboral o salarial.

Considerem que l’educació és un eix vertebral de la política municipal. L’educació ha de ser un mecanisme per ser una vila millor, més lliure, inclusiva i més preparada per afrontar els reptes socials i econòmics del futur. Una educació de qualitat en uns espais de qualitat. Apostem per una formació constant de tots els actors educatius.

Volem un municipi obert, orgullós de la seva multiculturalitat, en el qual tothom, independentment de la seva procedència, religió, sexe, gènere o capacitat econòmica, tingui garantit el respecte, els drets i les oportunitats. Volem un municipi amb habitatge assequible, compromès amb la salut física i mental de la seva població, amb un teixit social que col.labori a dignificar la persona.

Afrontarem el repte de convertir Lloret de Mar en una vila amb una millor accessibilitat i zones d’aparcament. Apostem per tenir un transport públic eficient que faciliti la vida de tothom, independentment d’on visquin. Volem un poble on vianants, bicicletes i vehicles de motor convisquin de manera sostenible.

Lloret de Mar ha d’esdevenir una vila més proactiva, culta i moderna. Recolzarem al teixit associatiu i el seu paper rellevant per construir una societat més culta i oberta. Treballarem per aconseguir una millor cohesió social, més civisme, més desenvolupament cultural i artístic. Fomentarem el sentiment d’arrelament i pertinença.

Compromesos amb el repte mediambiental al qual s’enfronta la societat, treballarem perquè Lloret de Mar esdevingui una vila verda i sostenible, més conscient i respectuosa amb els recursos. Tindrem cura del bosc i del mar, dels paratges naturals i dels espais públics convençuts de la seva importància per la qualitat de vida de tothom.

Unirem esforços perquè Lloret sigui una vila esportiva de primer nivell, amb instal.lacions de qualitat a disposició dels seus veïns i veïnes i dels visitants. Apostem a favor del valor socialitzador i unificador de l’esport,  conscients també de la importància dels seus efectes a favor de la salut física i mental. Volem que a Lloret de Mar tothom pugui fer esport, independentment de la seva renda.

Desenvoluparem una política municipal més transparent i democràtica i que la veu de la ciutadania i entitats tingui un paper d’influència real en la presa de decisions comunitàries. Volem esdevenir una institució de referència en la innovació social perquè la participació marqui el full de ruta de les polítiques públiques.

Volem una administració més propera a la gent, més eficient i eficaç. Que sigui capaç d’acompanyar i lluitar per reduir la bretxa digital i que disposi de tecnologia de primer nivell tant pel servei del ciutadà  com per la presa de decisions públiques. Volem una administració en la qual tothom es vegi representat i pugui participar de forma activa i democràtica.